Blog

Decont TVA

Decont TVA

In conformitate cu OMFP din data de 07 Aprilie, deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal şi nici nu au risc fiscal mare stabilit de organele fiscale, prin care se solicită sume de până la 45.000 lei, se încadrează la risc fiscal mic şi se soluţionează prin emiterea deciziei de rambursare în termen de maximum 5 zile de la data depunerii decontului.Add a Comment