DESPRE NOI

Societatea ECOJUR reprezintă un grup de firme şi cabinete profesionale care operează din anul 1992 în Oradea / Bihor, acordând consultanţă şi servicii firmelor pe următoarele domenii:

  • problematică juridică
  • audit financiar
  • consultanţă fiscală
  • evidenţă contabilă
  • salarizare şi resurse umane
  • activităţi de mediere a confilictelor
  • marketing
  • management

Serviciile specializate din cadrul diviziei de consultanţă pentru management sunt concentrate asupra modului în care clienţii noştri intenţionează să îşi desfăşoare afacerea într-un mediu de afaceri, de reglementare şi administrare care evoluează rapid.

Modelul nostru pentru întreprinderi oferă o soluţie integrată prin utilizarea unor metodologii şi instrumente aplicate în mod consecvent, furnizate de practicienii noştri experimentaţi în fiecare domeniu.

Cu ajutorul unui grup de avocaţi, mediatori, auditori financiar, consultanţi fiscali, experţi contabili, inspectori de resurse umane, experti in marketing, oferim consultanţă si servicii în afaceri şi management, începând de la constituiri de societăţi comerciale, obţinerea de autorizaţii şi avize necesare funcţionării; întocmirea de contracte si diverse acte juridice necesare functionarii, servicii de negociere, conducerea evidenţei contabile, consultanta fiscala, acte necesare obtinerii de finanţări, acte de personal, salarizare; audit financiar, consultanţă şi instruire managerială, întocmirea de planuri de afaceri, studii de fezabilitate, studii de marketing, medierea conflictelor, reprezentare în instanţă, executarea silită a debitelor; etc.

Noi ne asistăm şi consiliem clienţii în toate actele manageriale, concentrându-ne asupra zonelor de afaceri care privesc nu doar beneficiile pe termen scurt, dar şi valoarea cumulată pe termen lung.

Societatea noastră este capabilă să acorde asistenţă propriilor clienţi, sfătuindu-i în procesele decizionale, elaborând studii de fezabilitate, proiectând variante / soluţii alternative, ajutându-i să-şi creeze legături strânse cu partenerii locali, desfăşurând procedurile complexe necesare pentru accesul la programele de finanţare.

Pe durata procesului de servicii fiecare departament al societăţii are rolul său specific. Aceasta corespunde cu experienţa noastră, conduita noastră profesională, promovată de un sistem în care eficienţa este fundamentală pentru obţinerea profiturilor / maximizarea profitului.

Grupul este constituit pe o matrice interdisciplinară în care specialişti acordă asistenţă clienţilor, coordonând toate fazele de intrare şi menţinere pe o nouă piaţă.

Personalul nostru este alcătuit din profesionişti români care vorbesc o limbă de circulaţie internaţională (engleză, germană, maghiară, rusă).