Blog

Scutirea la impozitul pe profitul reinvestit din Iulie 2014

Scutirea la impozitul pe profitul reinvestit din Iulie 2014

Incepand cu 1 Iulie 2014 pana in 31 Decembrie 2016, profitul investit în echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru (astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe), folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit de impozit.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308/25.04.2014, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

Pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2014, în aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut înregistrat începând cu data de 1 iulie 2014 şi investit în activele menţionate mai sus produse şi/sau achiziţionate şi puse în funcţiune după aceeaşi dată.

În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 112 indice 1 (microîntreprinderi) care devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 112 indice 6, pentru aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul anului investit în echipamentele tehnologice, puse în funcţiune începând cu trimestrul în care aceştia au devenit plătitori de impozit pe profit.

Condiţii

Prevederile legale menţionate mai sus se aplică pentru echipamentele tehnologice considerate noi, potrivit normelor de aplicare.

Contribuabilii care beneficiază de aceste prevederi au obligaţia de a păstra în patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. În cazul nerespectării acestei condiţii, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii potrivit Codului de Procedură Fiscală, de la data aplicării facilităţii, potrivit legii. În acest caz, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale rectificative. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi echipamentele tehnologice care se înscriu în oricare dintre următoarele situaţii:

a. sunt transferate în cadrul operaţiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;
b. sunt înstrăinate în procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;
c. sunt distruse, pierdute sau furate, în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de contribuabil. În cazul echipamentelor tehnologice furate, contribuabilul demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

Contribuabilii care aplică scutirea pentru profitul reinvestit nu pot opta şi pentru metoda de amortizare accelerată pentru echipamentele tehnologice respective.Add a Comment