AUDIT FINANCIAR

În contextul evoluţiilor situaţiei economice pe plan mondial, dar şi în ţara noastră, auditorul financiar este profesionistul care poate contribui, într-o măsură semnificativă, la asanarea climatului economic şi la restabilirea încrederii în iniţiativele, măsurile oneste, pertinente de depăşire a crizei economice. Prin profesionalism, atitudine independentă şi transparentă în desfăşurarea misiunilor de audit, prin elaborarea unor rapoarte de calitate, conforme standardelor internaţionale în materie şi Codului etic al profesiei, auditorul satisface interesul public manifestat cu privire la corectitudinea afacerilor supuse evaluării sale, îndeplinind totodată şi un important rol social.

 

AUDIT FINANCIAR

 

Auditul financiar presupune examinarea situaţiilor financiare în mod profesionist şi exprimarea unei opinii independente, făcându-se referinţă la anumite criterii de calitate. În ceea ce priveşte activitatea propriu-zisă de audit, aceasta presupune:

  • întocmirea de rapoarte de audit anuale (raport în formă scurta pentru Registrul Comerţului şi raportul în formă detaliată – scrisoare confidenţială), în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, acceptate de Camera Auditorilor Financiari din România
  • analiză comparativă a principalilor indicatori financiari ai societăţii
  • identificarea politicilor contabile cele mai adecvate
  • aprecierea auditului intern

AUDIT INTERN

 

Auditul intern este activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor unei societăţi în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acesteia.
Acesta poate fi exercitat de către persoane din interiorul societăţii în cauză, dar se poate şi externaliza către o societate/persoană specializată şi recunocută de către Camera Auditorilor Financiari din România.

Obiectivele auditului intern sunt:

  • de a verifica dacă activitatea organizatiei este în conformitate cu politicile, programele şi managementul acestuia, conform prevederilor legale
  • de a evalua cât de adegvate sunt controalele financiare şi nefinanciare dispuse de conducerea entităţii economice, dacă acestea sunt aplicate şi în ce masură, în scopul creşterii eficienţei activităţii organizaţiei
  • de a evalua cât de adegvate sunt informaţiile financiare şi nefinanciare furnizate conducerii entităţii economice, pentru cunoaşterea realităţilor din organizaţia respectivă
  • de a proteja elementele patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere ale organizaţiei şi de a identifica metodele de prevenire a fraudelor şi a pierderilor de orice fel.

AUDIT STATUTAR

 

Auditul statutar sau auditul legal presupune examinarea efectuată de un profesionist în domeniul contabil, competent şi independent asupra situaţiilor financiare ale unei entităţi în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare şi complete a poziţiei şi situaţiei financiare precum şi a performanţelor obţinute de aceasta.
 

AUDIT FISCAL

 

Auditul fiscal este necesar pentru:

  • evaluarea reglementărilor prestabilite în vederea atingerii unui obiectiv dat
  • evaluarea comparativă dintre situaţia reală şi reglementările prestabilite

Conform standardelor ISO, auditul este „o examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative ale subiectului examinat satisfac dispoziţiile prestabilite şi dacă aceste dispoziţii sunt puse în operă într-un mod eficace şi apt în vederea atingerii obiectivelor”.
 

AUDIT FONDURI EUROPENE

 

Monitorizare şi verificare a fondurilor nerambursabile (europene, Phare, ISPE, Sapard, POS DRU, POS MEDIU, AM POSDRU, POR, POTCA, etc.).