CONSTITUIRE SOCIETATE

CONSTITUIRI SOCIETĂŢI COMERCIALE. AVIZE şi AUTORIZAŢII

 

Oferim clienţilor noştrii servicii şi asistenţă de specialitate începând de la constituiri de societăţi comerciale, P.F.A.-uri (persoane fizice autorizate), I.I. (intreprinderi individuale), asociaţii şi fundaţii, obţinerea de autorizaţii şi avize necesare funcţionării, până la modificări ale persoanelor juridice deja înregistrate, de genul:

 • Schimbare denumire firmă
 • Suspendare activitate
 • Recodificare conform CAEN Rev. 2
 • Schimbare obiect principal de activitate
 • Completare obiect secundar de activitate
 • Numire administrator
 • Revocare / radiere administrator
 • Prelungire mandat administrator
 • Prelungire valabilitate sediu social
 • Schimbare sediu social în acelaşi judeţ
 • Schimbare sediu social în alt judeţ
 • Înfiinţare punct de lucru
 • Prelungire valabilitate punct de lucru
 • Radiere punct de lucru
 • Cesiune de părţi sociale între asociaţi
 • Cesiune de părţi sociale către terţi
 • Majorare capital social
 • Dizolvare voluntară
 • Radiere voluntară
 • Fuziune firme
 • Divizare firmă
 • Schimbare forma juridică
 • şi orice alte modificări