CONSULTANȚĂ FISCALĂ

Activitatea de consultanţă fiscală constă în acordarea de asistenţă şi consultanţă legală de specialitate la întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe, în alte probleme fiscale şi creanţe bugetare, cum sunt: amenzi, penalităţi şi majorări, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum şi de reprezentare în faţa organelor fiscale.

Activitatea consultantului fiscal trebuie să aibă un caracter obiectiv şi imparţial, fără a fi afectată de interese personale sau exterioare. Consultantul fiscal este obligat să păstreze secretul în legatură cu informaţiile, faptele şi documentele probante despre care ia cunoştinţă şi pe care le deţine ca urmare a exercitării atribuţiilor de consultanţă fiscală, fiindu-i interzisă cu desăvârşire utilizarea acestora în interesul propriu ori în interesul unui terţ.

 

OFERIM CONSULTANȚĂ FISCALĂ ÎN DOMENIILE:

 
 • impozit pe profit (sfera de cuprindere scutiri, venituri supuse impozitării, venituri neimpozabile, determinarea profitului impozabil pentru diferite entităţi – societăţi comerciale / alte forme de organizare, amortizari fiscale, termene de plata şi de declarare a impozitului, pierderi fiscale, facilităţi fiscale, impozit minim, aspecte fiscale internaţionale)
 • impozit pe venit (sfere de cuprindere categorii de venituri impozabile, cote de impozit, baza de calcul, obligaţii ale contribuabililor, venituri supuse impozitului final cu reţinere la sursă, termene de plată, aspecte fiscale internaţionale)
 • impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi
 • impozitul pentru reprezentanţe infiinţate în România ale firmelor străine, (prevederi ale Codului Fiscal, evitarea dublei impuneri, certificate de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi, termene de depunere a declaraţiilor fiscale)
 • impozite şi taxe locale (baza de impozitare, contribuabili, mod de calcul, termene de plată, reduceri şi scutiri de la plata impozitelor, mod de declarare a proprietăţilor)
 • taxa pe valoarea adaugată (sfera de aplicare, persoane impozabile, exigibilitatea TVA, baza de impozitare, cote de TVA, operaţiuni scutite, regimul deducerilor, obligaţii, regimuri speciale)
 • accize (sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, calcul accize, termene de plată, regim de antrepozitare fiscală, operatori înregistraţi, operatori neinregistrati, reprezentant fiscal, plata accizelor pentru produse cu deplasare intracomunitară, vânzare la distanţă, scutiri de la plata accizelor, sistemul de marcare, accize nearmonizate)
 • taxe vamale (regim vamal, clasificarea mărfurilor, regimuri suspensive şi regimuri vamale economice, datoria vamală, bunuri scutite de la plata datoriei vamale)
 • contabilitate (obligaţii ale persoanelor juridice, contabilitate active, datorii şi capitaluri proprii, contabilitate venituri şi cheltuieli, rezultatul exercitiului financiar, situaţii financiare anuale)
 • sancţiuni, contestarea sancţiunilor
 • aspecte privind procedura fiscală (creditori fiscali, debitori, domiciliu fiscal, înregistrarea fiscală a plătitorului de impozite, taxe şi contribuţii, contestaţii, inspectia fiscală, contribuabili inactivi, termene de prescripţie, executarea silită)

DE CE ESTE NEVOIE DE UN CONSULTANT FISCAL?

 

- pentru că un contribuabil neinformat plăteşte mai mult decât unul care îşi însuşeşte cadrul legal
- uneori, amenda pentru nedepunerea unei declaratii fiscale este mai mare decât impozitul de plată
- legea fiscală este adesea neexplicită sau incoerentă
- impozitele chiar trebuie corect şi în cunostiinţă de cauză plătite, pentru că nimeni nu doreşte o relatie tensionată cu administraţia financiară