EXPERTIZE FISCALE

EXPERTIZE FISCALE ŞI CONTABILE – JUDICIARE SAU EXTRAJUDICIARE
 

EXPERTIZE CONTABILE JUDICIARE

 

- reglementate de Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală şi alte legi speciale. Acestea sunt mijloace de probă în justiţie şi sunt dispuse din oficiu sau acceptate, la cererea partilor implicate în procesul judiciar, în toate fazele de desfasurare a acestuia. Încuviinţate de către instanţă, expertul ca terţ echidistant faţă de părţile în conflict, are datoria de a clarifica instanţei obiectivele financiar-contabile solicitate.
 

EXPERTIZE CONTABILE EXTRAJUDICIARE

 

- denumite şi amiabile, sunt efectuate în afara intervenţiilor judiciare. Nu au calitatea de mijloc de probă în justiţie, ci cel mult de argumentare pentru solicitarea de către părţi a administrării probei cu expertiza contabila judiciară sau a rezolvării unor litigii pe cale amiabilă. Sunt solicitate de catre partea care îşi alege singură experţii contabili şi le stabileste obiectivele (întrebările) la care aceştia trebuie să răspundă.
 

EXPERŢII NOŞTRI VĂ STAU LA DISPOZIŢIE CU URMĂTOARELE TIPURI DE EXPERTIZE CONTABILE:

 
  • expertize contabile civile, dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile
  • expertize contabile penale, dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale
  • expertize contabile comerciale, dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale
  • expertize contabile fiscale, dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale
  • alte categorii de expertize contabile judiciare, dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de către clienţi