MEDIERE CONFLICTE

Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. (legea 192/2006)

Obiectivul nostru este soluţionarea conflictelor, limitarea pagubelor pe care le pot produce conflictele, precum şi optimizarea soluţionării lor pornind de la interesele tuturor părţilor.

Ne dorim să depăşim de fiecare dată aşteptările clienţilor noştri, având o echipă care împărtăşeşte valorile responsabilităţii, ale angajamentului şi dedicaţiei, ale excelenţei profesionale, imaginaţiei, creativităţii şi inovaţiei, ale eticii şi integrităţii, valori care ne conduc în modul de lucru, în relaţiile cu părţile şi instituţiile implicate în procedurile de mediere şi care constituie totodată promisiunea noastră către clienţi.

 

AVANTAJELE MEDIERII

 
 • Rambursarea taxei de timbru – În situaţia în care părţile ajung la un acord în urma şedinţei de mediere, pot solicita instanţelor de judecată rambursarea taxei judiciare care a fost achitată pentru demararea procesului, prezentând instanţei de judecată Acordul de Mediere, care va fi inserat în Hotarârea instanţei.
 • E o procedura mai ieftină – Medierea implică costuri semnificativ reduse faţă de o procedura judiciară. Se evita cheltuielile de judecată, respectiv taxele judiciare de timbru, onorariile expertilor, avocatilor, executorilor judecătoreşti, etc. Mai mult, daca pe parcursul unui proces civil, părţile ajung la o întelegere pe calea medierii, instanţa va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru platite pentru investirea acesteia.
 • Mai rapid – Medierea permite o importantă economie de timp şi evitatea stresului generat de un litigiu derulat în faţa instanţei de judecată. Prin mediere se ajunge, de regulă, la o solutie în doar câteva ore.
 • Soluţia rezultată în urma medierii este de tip win-win (câştig-câştig) - Medierea permite găsirea de către părţi, cu ajutorul mediatorului care facilitează comunicarea între părţi, a unei soluţii optime, creative şi eficiente de rezolvare a conflictului părţilor, prin care nimeni nu are de pierdut, părţile fiind în câştig.
 • Confidenţialitate asupra procesului - În comparaţie cu instanţa de judecată, unde un număr mare de persoane pot cunoaşte aspectele importante, uneori delicate, cu privire la conflictul în care sunt implicate părţile, în mediere părţile beneficiază de confortul şi discreţia unor întâlniri private, evitând astfel să-şi facă publice problemele personale. Toate părţile implicate în procesul de mediere, au obligatia de a păstra confidenţialitatea actelor şi discuţiilor din cadrul şedinţelor de mediere.
 • Părţile decid singure asupra modului de soluţionare a disputei - În principiu, părţile pot lua decizii mult mai bune cu privire la solutionarea conflictului lor, decât o autoritate din afară, care impune o soluţie care, de cele mai multe ori nu satisface părţile. Acordul de mediere încheiat şi agreat de părţi, va satisface părţile, fiind rezultatul responsabil al negocierii lor.
 • Şedinţa de mediere este stabilită în funcţie de programul părtilor – În comparaţie cu instanţa unde părţilor le este impusă data, ora şi locul (sala de judecată), medierea oferă părţilor oportunitatea de a stabili singure, în accord cu programul lor, data, ora, chiar şi locul unde se va desfăşura şedinţa de mediere.
 • Părţile au control total asupra procesului - Prin mediere părţile pot să negocieze în toate aspectele prin care conflictul poate să fie soluţionat. Sunt libere să stabilească ele însele termene, condiţii, modalităţi şi să stabilească în funcţie de posibilităţile şi necesităţile fiecărei părţi soluţia perfectă.

CU AJUTORUL MEDIATORILOR NOŞTRI EXPERIMENTAŢI, OFERIM SERVICII COMPLETE DE MEDIERE A:

 
 • conflictelor civile
 • conflictelor comerciale
 • conflictelor de familie
 • conflictelor legate de protecţia consumatorului
 • conflictelor de muncă
 • conflictelor în materie medicală
 • conflictelor în materie penală